ECE - Ph.D. Computer Engineering Alumni

August 2015

Ye, Feng

May 2015

Rezaei, Fahimeh

August 2014

Shu, Zhihui

August 2013

Ye, Yun

May 2013

Chi, Liang

December 2012

Duraisamy, Poomathi
Ma, Tao
Vernekar, Deepraj

May 2012

Uher, Jason

May 2011

Luo, Haiyan
Ma, Shichuan
Zhang, Jiucai

May 2010

Mahasukhon, Puttipong
Zhou, Ting

December 2009

Wang, Wei

August 2009

Wang, Honggang 'Bell'

August 2008

Hua, Kun

August 2007

Hempel, Michael